CERTIFIERINGAR

KP Måleri AB är certifierat enligt:

 

SS-EN ISO 9001:2015
SS-EN ISO 14001:2015
SIS-OHSAS 18001:2007