CERTIFIERINGAR

KP Måleri AB är certifierat enligt:

 

Kvalitet
Miljö
Arbetsmiljö