VERKSAMHETSPOLICY

 • Vi skall utveckla vår kunskap om våra kunders nuvarande och framtida krav och förväntningar.
 • Vi arbetar med att ständigt förbättra verksamheten för att uppfylla de högsta ställda kraven i branschen.
 • Våra medarbetares kompetens skall motsvara kraven för varje uppgift.
 • Vi väljer samarbetspartners och leverantörer så att vi kan hålla den höga kvalitet vi eftersträvar.
 • Vi skall i samverkan med beställare välja färger och annat material som förskönar och ger objektet lång hållbarhet med liten påverkan på miljö och hälsa under arbetet.
 • Vi skall följa lagar och andra krav.
 • Vi skall hushålla med resurser och energi.
 • Vi skall begränsa uppkomsten av avfall och se till att avfall sorteras och lämnas i rätta återvinningssystem.
 • Vi skall informera de anställda om miljöledningsarbetet och förbättringsarbetet och stimulera dem att ta aktiv del.
 • Vi skall erbjuda en sund och säker arbetsmiljö och stimulera medarbetarna till engagemang i arbetet genom utbildning och medbestämmande, arbeta förebyggande genom att identifiera risker och förebygga påverkan på medarbetarnas hälsa.
 • Vi skall samråda med skyddsombud och medarbetare om arbetsmiljöarbetet. Vid köp av utrustning skall vi samråda om val med dem som kommer att använda den.
 • Allt arbete skall genomföras utan påverkan av droger och alkohol.
 • Vi skall medverka till snabb och god rehabilitering.
 • Ledningssystemet skall resultera i ständig förbättring.